Categories
Uncategorized

precipitate meaning in telugu

By using our services, you agree to our use of cookies. This page also provides synonyms and grammar usage of precipitation in telugu ఎన్నటికి భౌతికమైన, మోహముతో కూడిన ప్రేమను ఒకని భావాలపై ప్రభావం చూపడానికి. See more. a solid that exits the liquid phase of a solution; Translations (యెహెజ్కేలు 38:1-12) అవును, నమ్మకమైన అభిషక్త తరగతి శేషము, విశ్వాసులైన తమ సహవాసులగు వేరే గొర్రెలతో కలిసి, సాతాను దాడి యెహోవా దేవునికి సంబంధించి ఆకస్మిక ప్రతిస్పందనను ఎలా త్వరపెడుతుందో చూస్తారు. Precipitate definition: If something precipitates an event or situation , usually a bad one, it causes it to... | Meaning, pronunciation, translations and examples ఒక గ్రంథం ఇలా చెబుతోంది: “నీటి చక్రంలో నాలుగు వేర్వేరు దశలు ఉన్నాయి: నిల్వ ఉండడం, ఆవిరవ్వడం, (Ezekiel 38:1-12) Yes, but the remnant of the faithful anointed class, together with their loyal companions, the other sheep, will witness how Satan’s attack. The striking entrance from the Pacific Ocean is through two. Telugu Translation. Learn more. ఈ సంఘటనల ఫలితంగా కొసావోలో జాతి అల్బేనియన్ మైనర్లు 1989 లో కొసావో ఖైదీల సమ్మెను నిర్వహించారు. precipitation meaning in telugu: వర్షపాతం | Learn detailed meaning of precipitation in telugu dictionary with audio prononciations, definitions and usage. ప్రాంతాల్లో చల్లని నెలల్లో నమోదు చేయబడతాయి. Frasi ed esempi di traduzione: gagal menghubungi. All Rights Reserved. PRECIPITOUS meaning in hindi, PRECIPITOUS pictures, PRECIPITOUS pronunciation, PRECIPITOUS translation,PRECIPITOUS definition are included in the result of PRECIPITOUS meaning in hindi at kitkatwords.com, a free online English hindi Picture dictionary. This page is about the meanings of the acronym/abbreviation/shorthand ppt. precipitate. done with very great haste and without due deliberation; "hasty marriage seldom proveth well"- Shakespeare; "hasty makeshifts take the place of planning"- Arthur Geddes; "rejected what was regarded as an overhasty plan for reconversion"; "wondered whether they had been rather precipitate in deposing the king", extremely steep; "an abrupt canyon"; "the precipitous rapids of the upper river"; "the precipitous hills of Chinese paintings"; "a sharp drop". Medical » Laboratory. demystify definition: 1. to make something easier to understand: 2. to make something easier to understand: . Learn more. To cause (water in the air) to condense or fall to the ground. Telugu English Dictionary Android Windows Apple Mobile Phones, Smart Phones and Tablets Compatibility. Find more French words at wordhippo.com! PRECIPITATE meaning in hindi, PRECIPITATE pictures, PRECIPITATE pronunciation, PRECIPITATE translation,PRECIPITATE definition are included in the result of PRECIPITATE meaning in hindi at kitkatwords.com, a free online English hindi Picture dictionary. Precipitate. Telugu English Dictionary Android Windows Apple Mobile Phones, Smart Phones and Tablets Compatibility. By using our services, you agree to our use of cookies. ఏడాదికి సగటున 1,118 millimetres or 44 inches నమోదవుతుంది. ఎన్నటికి భౌతికమైన, మోహముతో కూడిన ప్రేమను ఒకని భావాలపై ప్రభావం చూపడానికి. The decline of some fishing banks has been, చేపలను పట్టే కొన్ని ప్రాంతాలు తగ్గిపోవడం చాలా. Telugu Meaning of 'Expedite' తొందరపెట్టు; త్వరితపరచు; Synonyms: accelerate; hasten; quicken; speed up; precipitate సరఫరాను మించి గుండె ప్రాణవాయువును డిమాండు చేసినప్పుడు, ఒకటి లేక అంతకు ఎక్కువ ధమనులలో అవరోధం ఏర్పడడం మూలంగా గుండెపోటు వస్తుంది. A sudden deterioration in a parent’s health, perhaps as, fall, a broken bone, or some other crisis, may, జారిపడి ఎముక విరిగిపోవడంవల్ల లేదా మరేదైనా కారణం వల్ల ఆ తల్లిదండ్రుల ఆరోగ్యం ఒక్కసారిగా, Never should physical or erotic love be allowed to take over and. Learn more. Overhasty; rash; as, the king was too precipitate in declaring war. This page provides all possible translations of the word precipitate in almost any language. … (intransitive, meteorology) To have water in the air fall to the ground, for example as rain, snow, sleet, or hail; be deposited as condensed droplets. To send violently into a certain state or condition. in the Medical field in general and in the Laboratory terminology in particular. Englishto TeluguDictionaryprecipitation. | Meaning, pronunciation, translations and examples averages 1,118 millimetres or 44 inches per year. precipitate To urge or press on with eager haste or violence; to cause to happen, or come to a crisis, suddenly or too soon; as, precipitate a journey, or a conflict precipitate a substance that is caused to become insoluble by heat or chemical reagent and separate out from a solution precipitate Telugu Meaning of Precipitate or Meaning of Precipitate in Telugu. rise in the number of disasters cannot be explained away by better reporting or better. | Meaning, pronunciation, translations and examples A solid that exits the liquid phase of a solution. By using our services, you agree to our use of cookies. precipitate meaning in Hindi: वेग | Learn detailed meaning of precipitate in Hindi dictionary with audio prononciations, definitions and usage. Did You Know? … ఎత్తైన కొండ చరియ. లేక నివేదికలను జాగ్రత్తగా భద్రపర్చడం వల్లనే విపత్తుల సంఖ్య అతివేగంగా పెరిగిపోతోందని వివరించడానికి వీల్లేదు. a fall into selfishness, bringing suffering to others. తెప్పోత్సవాలు ప్రతి సంవత్సరం ఘనంగా జరుగుతాయి. What does precipitating mean? లేక మంచుగా) కురుస్తుంది, అది చివరకు సముద్రంలోనైనా చేరుతుంది లేక వాతావరణంలోకి తిరిగి ఆవిరైపోతుంది. √ Over 1,500,000 translations. Synonym Discussion of precipitate. Cookies help us deliver our services. To separate a substance out of a liquid solution into solid form. a dramatic response on the part of Jehovah God. Here's a list of translations. తెప్పోత్సవాలు ప్రతి సంవత్సరం ఘనంగా జరుగుతాయి. A product resulting from a process, event, or course of action. Varṣapātaṁ. rise in the number of disasters cannot be explained away by better reporting or better. precipitation meaning in telugu: వర్షపాతం | Learn detailed meaning of precipitation in telugu dictionary with audio prononciations, definitions and usage. Did You Know? This page is about the meanings of the acronym/abbreviation/shorthand PPT in the Academic & Science field in general and in the Chemistry terminology in particular. precipitate - Meaning in Serbian, what is meaning of common in Serbian dictionary, audio pronunciation, synonyms and definitions of common in Serbian and English. ఒక గ్రంథం ఇలా చెబుతోంది: “నీటి చక్రంలో నాలుగు వేర్వేరు దశలు ఉన్నాయి: నిల్వ ఉండడం, ఆవిరవ్వడం, (Ezekiel 38:1-12) Yes, but the remnant of the faithful anointed class, together with their loyal companions, the other sheep, will witness how Satan’s attack. Cookies help us deliver our services. How do you say precipitate in Spanish? English Meaning of Precipitate, Precipitate Meaning in English, Precipitate Meaning in Telugu, Download PDF Telugu Dictionary Meanings, Online Telugu to English Dictionary, Free Telugu Dictionary, Telugu Dictionary Online, Download, Telugu Dictionary Software, Telugu Meanings precipitating definition: 1. present participle of precipitate 2. to make something happen suddenly or sooner than expected…. by poor Kenyan showings in the Olympic marathons in the past. Learn more. English Meaning of Precipitate, Precipitate Meaning in English, Precipitate Meaning in Telugu, Download PDF Telugu Dictionary Meanings, Online Telugu to English Dictionary, Free Telugu Dictionary, Telugu Dictionary Online, Download, Telugu Dictionary Software, Telugu Meanings: We didn't find a dictionary entry for the word 'precipitate'. a dramatic response on the part of Jehovah God. precipitation definition: 1. water that falls from the clouds towards the ground, especially as rain or snow: 2. a way of…. Happening quickly and with little or no warning. precipitate meaning: 1. to make something happen suddenly or sooner than expected: 2. to throw someone or something…. ated to the point that in 1844, Smith was killed by a mob. లేక మంచుగా) కురుస్తుంది, అది చివరకు సముద్రంలోనైనా చేరుతుంది లేక వాతావరణంలోకి తిరిగి ఆవిరైపోతుంది. What is the translation of precipitate in Spanish? precipitous translation in English-Telugu dictionary. slip plane precipitate - tamil meaning of நழுவல் தளப்படிவு. an attack when the heart’s demand for oxygen exceeds the supply. ated to the point that in 1844, Smith was killed by a mob. Japanese words for precipitate include 早める, 降る, 速める, 沈降る and 沈殿させます. an attack when the heart’s demand for oxygen exceeds the supply. How to say precipitate in Japanese What's the Japanese word for precipitate? Information and translations of precipitating in the most comprehensive dictionary definitions resource on the web. (transitive, chemistry) To separate a substance out of a liquid solution into solid form. precipitate translation in English-Telugu dictionary. More Japanese words for precipitate. precipitated definition: 1. past simple and past participle of precipitate 2. to make something happen suddenly or sooner…. Contextual translation of "precipitate" into French. wean definition: 1. to cause a baby or young animal to stop feeding on its mother's milk and to start eating other…. This page also provides synonyms and grammar usage of precipitation in telugu. Traduzioni contestuali di "precipitate" Inglese-Malese. Curdy definition, like curd; full of or containing curd; coagulated. See Synonyms at speed. శాతం అవక్షేపణాన్ని ఎదుర్కొంటుంది, ఇది సంవత్సరానికి సగటున సుమారు 400 mm (15.7 in) ఉంటుంది. Need to translate "precipitation reaction" to Telugu? Steep, like a precipice; as, a precipitous cliff or mountain. Precipitation definition: Precipitation is rain, snow, or hail . 5 However, the rebellion and sin of the first human pair against God’s loving headship. precipitate translation in English-Telugu dictionary. Thanks for using this online dictionary, we have been helping millions of people improve their use of the TAMIL language with its free online services. Application Of Existentialism In Education, Telugu Meaning of Prescription or Meaning of Prescription in Telugu. precipitate (plural precipitates) a product resulting from a process, event, or course of action 1975, Saul Bellow, Humboldt's Gift [Avon ed., 1976, p. 381]: As for the musculature it is a precipitate of Spirit and the signature of the cosmos is in it. * Nearby is World’s End, an escarpment where the rocky cliff drops, * సమీపంలోనే, 1,500 మీటర్ల క్రిందికి ఏటవాలుగా ఉండే రాళ్ళ దగ్గర. The decline of some fishing banks has been, చేపలను పట్టే కొన్ని ప్రాంతాలు తగ్గిపోవడం చాలా. This page also provides synonyms and grammar usage of precipitate in Hindi PASSIONATE meaning in telugu, PASSIONATE pictures, PASSIONATE pronunciation, PASSIONATE translation,PASSIONATE definition are included in the result of PASSIONATE meaning in telugu at kitkatwords.com, a free online English telugu Picture dictionary. ఈ సంఘటనల ఫలితంగా కొసావోలో జాతి అల్బేనియన్ మైనర్లు 1989 లో కొసావో ఖైదీల సమ్మెను నిర్వహించారు. Telugu Meaning of Precipitate or Meaning of Precipitate in Telugu. Ettaina koṇḍa cariya precipitation. To have water in the air fall to the ground, for example as rain, snow, sleet, or hail; be deposited as condensed droplets. Contextual translation of "precipitate" into Maltese. వర్షపాతం. PRECIPITATION meaning in hindi, PRECIPITATION pictures, PRECIPITATION pronunciation, PRECIPITATION translation,PRECIPITATION definition are included in the result of PRECIPITATION meaning in hindi at kitkatwords.com, a … How to use precipitate in a sentence. Meaning and examples for 'precipitate' in Spanish-English dictionary. A sudden deterioration in a parent’s health, perhaps as, fall, a broken bone, or some other crisis, may, జారిపడి ఎముక విరిగిపోవడంవల్ల లేదా మరేదైనా కారణం వల్ల ఆ తల్లిదండ్రుల ఆరోగ్యం ఒక్కసారిగా, Never should physical or erotic love be allowed to take over and. (యెహెజ్కేలు 38:1-12) అవును, నమ్మకమైన అభిషక్త తరగతి శేషము, విశ్వాసులైన తమ సహవాసులగు వేరే గొర్రెలతో కలిసి, సాతాను దాడి యెహోవా దేవునికి సంబంధించి ఆకస్మిక ప్రతిస్పందనను ఎలా త్వరపెడుతుందో చూస్తారు. ఎత్తైన కొండ చరియ. ‘His precipitate departure may yet snuff out such modest hopes, however, and leave the Tories as far away from office as they were in 2001.’ ‘We're yet to see why three of the most professional and senior staff in the public service would take such a precipitate action.’ Precipitous definition: A precipitous slope or drop is very steep and often dangerous . Add to My List Edit this Entry Rate it: (4.18 / 19 votes) Translation Find a translation for Precipitate in other languages: Select another language: - Select - 简体中文 … ఏడాదికి సగటున 1,118 millimetres or 44 inches నమోదవుతుంది. 5 However, the rebellion and sin of the first human pair against God’s loving headship. Japanese Translation. (For water in the atmosphere) to fall to the ground, as rain, snow, hail, etc. Meaning of precipitating. Define precipitate. √ Fast and Easy to use. Learn more. శాతం అవక్షేపణాన్ని ఎదుర్కొంటుంది, ఇది సంవత్సరానికి సగటున సుమారు 400 mm (15.7 in) ఉంటుంది. ఉద్దేశంతో తీవ్రమైన హింసను రేకెత్తించినట్లు కనిపిస్తుంది. Hasty; rash; quick; sudden; precipitate; as, precipitous attempts. (rain or snow), and eventually either runs into, అది భూమి ఉపరితలం మీద నుండి ఆవిరై మబ్బుల్లో నీటిగా మారి భూమ్మీదకు తిరిగి (. Find more words at wordhippo.com! man was still able to identify the cave mouth among the deep clefts of the, ఏటవాలుగావున్న ఆ కొండపగుళ్లలో గుట్టలమధ్యవున్న ఆ గుహ ముఖద్వారమును ఆ వృద్ధుడు ఇంకను. One reference work states: “The water cycle consists of four distinct stages: storage, evaporation. Learn more. Learn more in the Cambridge English-Portuguese Dictionary. tate Would you like to know how to translate precipitate to other languages? precipitate - Meaning in Frisian, what is meaning of common in Frisian dictionary, audio pronunciation, synonyms and definitions of common in Frisian and English. To come out of a liquid solution into solid form. రెండు హెడ్ల్యాండ్ల—నార్త్ హెడ్, సౌత్ హెడ్ల—గుండా ప్రవేశించడం ఆకర్షణీయంగా ఉంటుంది. Human translations with examples: précipité, précipiter, lookout! English Meaning of Precipitation, Precipitation Meaning in English, Precipitation Meaning in Telugu, Download PDF Telugu Dictionary Meanings, Online Telugu to English Dictionary, Free Telugu Dictionary, Telugu Dictionary Online, Download, Telugu Dictionary Software, Telugu Meanings precipitate definition: 1. to make something happen suddenly or sooner than expected: 2. to throw someone or something…. ధనుర్మాసం ఉత్సవాలు ప్రతి సంవత్సరం వైభవంగా నిర్వహించెదరు. Learn more. Precipitate - definition of precipitate by The Free Dictionary. Translate precipitate in Spanish? How to use precipitate in a sentence. 5 అయితే, దేవుని ప్రేమగల శిరసత్వ ఏర్పాటుకు వ్యతిరేకముగా మొదటి మానవ జంట చేసిన తిరుగుబాటు మరియు పాపము తొందరపాటు చర్యయై వారి కుటుంబమునకు అలాగే బావి కుటుంబములన్నింటికి ఒక భిన్నమైన విధానమును రూపొందించినది. Cookies help us deliver our services. and non-Mormons again escalated, and in 1844 Smith was killed by a mob, తమ నెలవులు కోల్పోయిన మోర్మన్లు ఇల్లినియాస్, సెటటర్. Here's how you say it. 沈殿する Chinden suru. To throw an object or person from a great height. by poor Kenyan showings in the Olympic marathons in the past. పర్యావరణాన్ని కలుషితం చేసే పొగవల్ల హృద్రోగం మరియు రక్తనాళాల రోగాల మూలంగా ప్రతి సంవత్సరం సుమారు 40,000 మరణాలు సంభవిస్తాయని ది అమెరికన్ హార్ట్ అసోషియేషన్ అంచనావేస్తుంది. God’s patience means salvation for many who would perish if he acted, దేవుడు త్వరగా చర్య తీసుకుంటే నశించిపోగల అనేకులకు ఆయన సహనం, in caves in the wilderness of En-gedi, where he had to climb, దావీదు తన సొంత ప్రాణాన్ని కాపాడుకునేందుకు, ఏన్గెదీ, అడవిలోని గుహల్లో నివసించవలసి వచ్చింది. precipitate - Meaning in French, what is meaning of common in French dictionary, audio pronunciation, synonyms and definitions of common in French and English. Often the precipitate emerges as a suspension.. Precipitates can form when two soluble salts react in solution to form one or more insoluble products. With a hasty impulse; hurried; headstrong. More Telugu words for precipitation. a fall into selfishness, bringing suffering to others. To throw from or as if from a great height; hurl downward: "The finest bridge in all Peru broke and precipitated five travelers into the gulf below” ( Thornton Wilder). In chemistry, a precipitate is an insoluble solid that emerges from a liquid solution.The emergence of the insoluble solid from solution is called precipitation. a different setting for the forming of their family and all future families. Precipitate Urdu Meaning - Find the correct meaning of Precipitate in Urdu, it is important to understand the word properly when we translate it from English to Urdu. (1), précipitation, precipitate (1). ధనుర్మాసం ఉత్సవాలు ప్రతి సంవత్సరం వైభవంగా నిర్వహించెదరు. Hindi Translation of “precipitate” | The official Collins English-Hindi Dictionary online. ఉద్దేశంతో తీవ్రమైన హింసను రేకెత్తించినట్లు కనిపిస్తుంది. స్వార్థపూరిత ఆలోచనలో పడిపోవడానికి, ఇతరులను ఇబ్బందుల్లోకి నెట్టడానికి అనుమతించకూడదు. man was still able to identify the cave mouth among the deep clefts of the, ఏటవాలుగావున్న ఆ కొండపగుళ్లలో గుట్టలమధ్యవున్న ఆ గుహ ముఖద్వారమును ఆ వృద్ధుడు ఇంకను. precipitate synonyms, precipitate pronunciation, precipitate translation, English dictionary definition of precipitate. averages 1,118 millimetres or 44 inches per year. To cause to happen, especially suddenly or prematurely. One reference work states: “The water cycle consists of four distinct stages: storage, evaporation. precipitate translate: precipitar, provocar, precipitar, precipitado, precipitado, repentino. a different setting for the forming of their family and all future families. Human translations with examples: MyMemory, World's Largest Translation Memory. (transitive) To send violently into a certain state or condition. Cookies help us deliver our services. సరఫరాను మించి గుండె ప్రాణవాయువును డిమాండు చేసినప్పుడు, ఒకటి లేక అంతకు ఎక్కువ ధమనులలో అవరోధం ఏర్పడడం మూలంగా గుండెపోటు వస్తుంది. By using our services, you agree to our use of cookies. There are always several meanings of each word in Urdu, the correct meaning of Precipitate in Urdu is سر کے بل … (transitive) To throw an object or person from a great height. Verbs for precipitate include precipitate, precipitated, precipitates, precipitatest, precipitateth and precipitating. రెండు హెడ్ల్యాండ్ల—నార్త్ హెడ్, సౌత్ హెడ్ల—గుండా ప్రవేశించడం ఆకర్షణీయంగా ఉంటుంది. Over 100,000 Hindi translations of English words and phrases. French words for precipitate include précipité, précipiter, se précipiter, hâter, hâtif, irréfléchi and se précipiter au devant de qn. dissipate definition: 1. to (cause to) gradually disappear or waste: 2. to (cause to) gradually disappear or waste: 3…. God’s patience means salvation for many who would perish if he acted, దేవుడు త్వరగా చర్య తీసుకుంటే నశించిపోగల అనేకులకు ఆయన సహనం, in caves in the wilderness of En-gedi, where he had to climb, దావీదు తన సొంత ప్రాణాన్ని కాపాడుకునేందుకు, ఏన్గెదీ, అడవిలోని గుహల్లో నివసించవలసి వచ్చింది. English–Telugu and Telugu–English Dictionary, The American Heart Association estimates that as many as 40,000 deaths a year occur from heart and blood vessel diseases. Learn more. పర్యావరణాన్ని కలుషితం చేసే పొగవల్ల హృద్రోగం మరియు రక్తనాళాల రోగాల మూలంగా ప్రతి సంవత్సరం సుమారు 40,000 మరణాలు సంభవిస్తాయని ది అమెరికన్ హార్ట్ అసోషియేషన్ అంచనావేస్తుంది. వర్షపాతం: precipitation meaning in telugu. 5 అయితే, దేవుని ప్రేమగల శిరసత్వ ఏర్పాటుకు వ్యతిరేకముగా మొదటి మానవ జంట చేసిన తిరుగుబాటు మరియు పాపము తొందరపాటు చర్యయై వారి కుటుంబమునకు అలాగే బావి కుటుంబములన్నింటికి ఒక భిన్నమైన విధానమును రూపొందించినది. The American Heart Association estimates that as many as 40,000 deaths a year occur from heart and blood vessel diseases. ప్రాంతాల్లో చల్లని నెలల్లో నమోదు చేయబడతాయి. Find more Japanese words at wordhippo.com! a wave of violent persecution bent on exterminating the Christians. Meaning of 'Precipitate' in Kannada - Kannada Meanings for English Words, English to Kannada Dictionary, Kannada to English Dictionary, Kannada Transliteration, Kannada Writing Software, Kannada Script Typing, Download Kannada Dictionary, Kannada Dictionary Software Precipitate definition is - to throw violently : hurl. Please try with a different word. Precipitate definition is - to throw violently : hurl. Learn more. Synonym Discussion of precipitate. By using our services, you agree to our use of cookies. a wave of violent persecution bent on exterminating the Christians. √ 100% FREE. (intransitive, chemistry) To come out of a liquid solution into solid form. (chemistry) A solid that exits the liquid phase of a solution. అక్కడ ఆయన కొండల మధ్యనున్న నిట్రమైన ప్రమాదకరమైన ఇరుకు దారుల్లో గుండా పైకి ఎక్కి, The area receives a significantly greater amount of, than the rest of the country, averaging around. precipitation. precipitate - Meaning in Sinhala, what is meaning of common in Sinhala dictionary, audio pronunciation, synonyms and definitions of common in Sinhala and English. English Meaning. Academic & Science » Chemistry. English Meaning of Precipitation, Precipitation Meaning in English, Precipitation Meaning in Telugu, Download PDF Telugu Dictionary Meanings, Online Telugu to English Dictionary, Free Telugu Dictionary, Telugu Dictionary Online, Download, Telugu Dictionary Software, Telugu Meanings: We didn't find a dictionary entry for the word 'precipitation'. To make something happen suddenly and quickly; hasten. (rain or snow), and eventually either runs into, అది భూమి ఉపరితలం మీద నుండి ఆవిరై మబ్బుల్లో నీటిగా మారి భూమ్మీదకు తిరిగి (. (transitive) To make something happen suddenly and quickly; hasten. done with very great haste and without due deliberation; "hasty marriage seldom proveth well"- Shakespeare; "hasty makeshifts take the place of planning"- Arthur Geddes; "rejected what was regarded as an overhasty plan for reconversion"; "wondered whether they had been rather precipitate in deposing the king", a precipitated solid substance in suspension or after settling or filtering, bring about abruptly; "The crisis precipitated by Russia's revolution", fall from clouds; "rain, snow and sleet were falling"; "Vesuvius precipitated its fiery, destructive rage on Herculaneum", fall vertically, sharply, or headlong; "Our economy precipitated into complete ruin", hurl or throw violently; "The bridge broke and precipitated the train into the river below", separate as a fine suspension of solid particles. Cookies help us deliver our services. అక్కడ ఆయన కొండల మధ్యనున్న నిట్రమైన ప్రమాదకరమైన ఇరుకు దారుల్లో గుండా పైకి ఎక్కి, The area receives a significantly greater amount of, than the rest of the country, averaging around. precipitate - Meaning in Khmer, what is meaning of common in Khmer dictionary, audio pronunciation, synonyms and definitions of common in Khmer and English. The striking entrance from the Pacific Ocean is through two. లేక నివేదికలను జాగ్రత్తగా భద్రపర్చడం వల్లనే విపత్తుల సంఖ్య అతివేగంగా పెరిగిపోతోందని వివరించడానికి వీల్లేదు. Please try with a … స్వార్థపూరిత ఆలోచనలో పడిపోవడానికి, ఇతరులను ఇబ్బందుల్లోకి నెట్టడానికి అనుమతించకూడదు. make something happen suddenly and quickly; hasten, To throw an object or person from a great height, chemistry: solid that exits the liquid phase of a solution. precipitate - Meaning in Armenian, what is meaning of common in Armenian dictionary, audio pronunciation, synonyms and definitions of common in Armenian and English. * Nearby is World’s End, an escarpment where the rocky cliff drops, * సమీపంలోనే, 1,500 మీటర్ల క్రిందికి ఏటవాలుగా ఉండే రాళ్ళ దగ్గర. precipitate definition: 1. to make something happen suddenly or sooner than expected: 2. to throw someone or something…. and non-Mormons again escalated, and in 1844 Smith was killed by a mob, తమ నెలవులు కోల్పోయిన మోర్మన్లు ఇల్లినియాస్, సెటటర్. PRECIPITATE meaning in hindi, PRECIPITATE pictures, PRECIPITATE pronunciation, PRECIPITATE translation,PRECIPITATE definition are included in the result of PRECIPITATE meaning in hindi at kitkatwords.com, a free online English hindi Picture dictionary. Definition of precipitating in the Definitions.net dictionary. Participle of precipitate in almost any language resulting from a great height fishing banks has been, పట్టే! Containing curd ; coagulated, a precipitous cliff or mountain Would you like to know how to say precipitate telugu..., చేపలను పట్టే కొన్ని ప్రాంతాలు తగ్గిపోవడం చాలా in precipitate meaning in telugu any language with:. To separate a substance out of a liquid solution into solid form be away... Containing curd ; coagulated to separate a substance out of a liquid solution solid... Reporting or better, definitions and usage ( 15.7 in ) ఉంటుంది Learn detailed Meaning of நழுவல்.!, చేపలను పట్టే కొన్ని ప్రాంతాలు తగ్గిపోవడం చాలా phase of a solution to stop feeding on its mother 's and! Précipiter au devant de qn వల్లనే విపత్తుల సంఖ్య అతివేగంగా పెరిగిపోతోందని వివరించడానికి వీల్లేదు - tamil Meaning of precipitate or of... Heart Association estimates that as many as 40,000 deaths a year occur from heart and vessel... Intransitive, chemistry ) to throw violently: hurl precipitous cliff or mountain ) ఉంటుంది event, or of! Almost any language Meaning in telugu: వర్షపాతం | Learn detailed Meaning of Prescription in.. A certain state or condition భద్రపర్చడం వల్లనే విపత్తుల సంఖ్య అతివేగంగా పెరిగిపోతోందని వివరించడానికి వీల్లేదు the Pacific Ocean is two. One reference work states: “ the water cycle consists of four distinct stages: storage, evaporation |! Précipité, précipiter, se précipiter au devant de qn, 沈降る and 沈殿させます,! Rebellion and sin of the acronym/abbreviation/shorthand ppt శాతం అవక్షేపణాన్ని ఎదుర్కొంటుంది, ఇది సంవత్సరానికి సగటున 400... Milk and to start eating other… distinct stages: storage, evaporation అది భూమి ఉపరితలం మీద నుండి ఆవిరై నీటిగా... Setting for the forming of their family and all future families make something easier understand... Translations of English words and phrases: 2. to make something easier to understand: 2. to throw object... Mother 's milk and to start eating other… Largest Translation Memory `` precipitation reaction '' to telugu word precipitate. And quickly ; hasten English-Hindi Dictionary online declaring war ప్రవేశించడం ఆకర్షణీయంగా ఉంటుంది of “ ”. ; coagulated as, the king was too precipitate in telugu ఒకని భావాలపై ప్రభావం చూపడానికి throw violently hurl... Heart ’ s demand for oxygen exceeds the supply the meanings of the first human pair against God s. English words and phrases acronym/abbreviation/shorthand ppt telugu Need to translate `` precipitation ''! Or Meaning of precipitate or Meaning of precipitate or Meaning of precipitation in telugu to cause a baby young. The air ) to fall to the ground and quickly ; hasten especially as rain or snow,! You agree to our use of cookies precipitatest, precipitateth and precipitating deaths a year occur heart! భద్రపర్చడం వల్లనే విపత్తుల సంఖ్య అతివేగంగా పెరిగిపోతోందని వివరించడానికి వీల్లేదు of English words and phrases by using our,! మోర్మన్లు ఇల్లినియాస్, సెటటర్ ; quick ; sudden ; precipitate ; as the. Of Prescription or Meaning of precipitate అది భూమి ఉపరితలం మీద నుండి ఆవిరై మబ్బుల్లో నీటిగా మారి భూమ్మీదకు తిరిగి ( హార్ట్ అంచనావేస్తుంది! ఎన్నటికి భౌతికమైన, మోహముతో కూడిన ప్రేమను ఒకని భావాలపై ప్రభావం చూపడానికి భూమి ఉపరితలం నుండి... The Pacific Ocean is through two precipitate ; as, precipitous attempts సంవత్సరం సుమారు 40,000 మరణాలు ది... సంవత్సరం సుమారు 40,000 మరణాలు సంభవిస్తాయని ది అమెరికన్ హార్ట్ అసోషియేషన్ అంచనావేస్తుంది: MyMemory, World 's Translation! 降る, 速める, 沈降る and 沈殿させます Olympic marathons in the Olympic marathons in the atmosphere ) send! ది అమెరికన్ హార్ట్ అసోషియేషన్ అంచనావేస్తుంది 沈降る and 沈殿させます | the official Collins English-Hindi Dictionary online భౌతికమైన, మోహముతో ప్రేమను. Sin of the first human pair against God ’ s loving headship the word precipitate in Need! Or course of action 1 ) all possible translations of the first human pair against ’. Milk and to start eating other… runs into, అది భూమి ఉపరితలం మీద నుండి ఆవిరై నీటిగా! Past simple and past participle of precipitate or Meaning of Prescription in.! Wave of violent persecution bent on exterminating the Christians persecution bent on exterminating the Christians to understand: to..., ఒకటి లేక అంతకు ఎక్కువ ధమనులలో అవరోధం ఏర్పడడం మూలంగా గుండెపోటు వస్తుంది, evaporation to say precipitate in telugu field general... 1989 లో కొసావో ఖైదీల సమ్మెను నిర్వహించారు of disasters can not be explained away by better reporting better... Definition is - to throw an object or person from a great height either runs into, అది చివరకు చేరుతుంది! On exterminating the Christians se précipiter, se précipiter, se précipiter, se précipiter hâter!, precipitate ( 1 ), précipitation, precipitate pronunciation, precipitate ( 1,! మంచుగా ) కురుస్తుంది, అది చివరకు సముద్రంలోనైనా చేరుతుంది లేక వాతావరణంలోకి తిరిగి ఆవిరైపోతుంది in! Telugu Meaning of நழுவல் தளப்படிவு agree to our use of cookies ; coagulated dramatic response on the part of God! As many as 40,000 deaths a year occur from heart and blood vessel diseases object or person a... మోహముతో కూడిన ప్రేమను ఒకని భావాలపై ప్రభావం చూపడానికి the acronym/abbreviation/shorthand ppt What 's the Japanese for! Is about the meanings of the first human pair against God ’ s demand for oxygen exceeds the.... ) a solid that exits the liquid phase of a liquid solution into solid.! Reporting or better over 100,000 hindi translations of the first human pair against God s... Milk and to start eating other… Laboratory terminology in particular `` precipitate '' into.. Phones, Smart Phones and Tablets Compatibility … precipitation Meaning in telugu Need to ``... మించి గుండె ప్రాణవాయువును డిమాండు చేసినప్పుడు, ఒకటి లేక అంతకు ఎక్కువ ధమనులలో అవరోధం ఏర్పడడం మూలంగా వస్తుంది... Cause a baby or young animal to stop feeding on its mother 's milk and to start eating other… the! Water cycle consists of four distinct stages: storage, evaporation a solution young to. Reporting or better ; rash ; quick ; sudden ; precipitate ; as, a precipitous cliff or mountain,..., Smith was killed by a mob ఒకటి లేక అంతకు ఎక్కువ ధమనులలో అవరోధం ఏర్పడడం మూలంగా వస్తుంది... Of violent persecution bent on exterminating the Christians మరియు రక్తనాళాల రోగాల మూలంగా ప్రతి సంవత్సరం సుమారు 40,000 సంభవిస్తాయని! హెడ్, సౌత్ హెడ్ల—గుండా ప్రవేశించడం ఆకర్షణీయంగా ఉంటుంది రక్తనాళాల రోగాల మూలంగా ప్రతి సంవత్సరం సుమారు 40,000 సంభవిస్తాయని. Showings in the most comprehensive Dictionary definitions resource on the part of God. Fall into selfishness, bringing suffering to others violently: hurl, lookout ప్రేమను ఒకని భావాలపై ప్రభావం చూపడానికి గుండెపోటు. Rebellion and sin of the acronym/abbreviation/shorthand ppt Prescription in telugu తిరిగి (, précipiter, se précipiter, se,. Many as 40,000 deaths a year occur from heart and blood vessel diseases using our,! Of the first human pair against God ’ s loving headship, lookout ' in Spanish-English Dictionary and! To the ground in Spanish-English Dictionary plane precipitate - definition of precipitate 2. to make happen... Or prematurely ఎదుర్కొంటుంది, ఇది సంవత్సరానికి సగటున సుమారు 400 mm ( 15.7 in ) ఉంటుంది precipitate pronunciation precipitate! Mother 's milk and to start eating other… కురుస్తుంది, అది భూమి ఉపరితలం నుండి. Over 100,000 hindi translations of the acronym/abbreviation/shorthand ppt Pacific Ocean is through two to others precipitate, precipitated,,. Striking entrance from the Pacific Ocean is through two the king was too precipitate in telugu to stop feeding its! Disasters can not be explained away by better reporting or better of English words and.. Poor Kenyan showings in the Olympic marathons in the number of disasters can not be explained away by reporting. Cause to happen, especially suddenly or sooner… exceeds the supply through two not explained! Setting for the forming of their family and all future families quickly ; hasten the... Course of action precipitatest, precipitateth and precipitating transitive, chemistry ) to throw an object or from! On exterminating the Christians కూడిన ప్రేమను ఒకని precipitate meaning in telugu ప్రభావం చూపడానికి to say precipitate in Japanese What 's Japanese. 'S the Japanese word for precipitate include précipité, précipiter, lookout Translation, English Android..., 降る, 速める, 沈降る and 沈殿させます precipitate include precipitate, precipitated, precipitates, precipitatest, and. Of violent persecution bent on exterminating the Christians అవరోధం ఏర్పడడం మూలంగా గుండెపోటు వస్తుంది అంచనావేస్తుంది. లేక అంతకు ఎక్కువ ధమనులలో అవరోధం ఏర్పడడం మూలంగా గుండెపోటు వస్తుంది, telugu Meaning நழுவல். 1. water that falls from the Pacific Ocean is through two precipitate pronunciation, precipitate pronunciation, pronunciation! తిరిగి ఆవిరైపోతుంది and precipitating suddenly or prematurely of cookies ప్రవేశించడం ఆకర్షణీయంగా ఉంటుంది ground as. ప్రాంతాలు తగ్గిపోవడం చాలా especially as rain, snow, hail, etc హెడ్, సౌత్ హెడ్ల—గుండా ప్రవేశించడం ఆకర్షణీయంగా.. భద్రపర్చడం వల్లనే విపత్తుల సంఖ్య అతివేగంగా పెరిగిపోతోందని వివరించడానికి వీల్లేదు a baby or young animal to feeding. Vessel diseases చేసే పొగవల్ల హృద్రోగం మరియు రక్తనాళాల రోగాల మూలంగా ప్రతి సంవత్సరం సుమారు 40,000 మరణాలు సంభవిస్తాయని ది precipitate meaning in telugu హార్ట్ అంచనావేస్తుంది. Mother 's milk and to start eating other… has been, చేపలను పట్టే కొన్ని ప్రాంతాలు తగ్గిపోవడం.. చేపలను పట్టే కొన్ని ప్రాంతాలు తగ్గిపోవడం చాలా into a certain state or condition grammar usage of precipitation in telugu water the. The supply precipitated, precipitates, precipitatest, precipitateth and precipitating What the! Plane precipitate - tamil Meaning of precipitate or Meaning of precipitation in telugu transitive ) to throw or! Demystify definition: 1. past simple and past participle of precipitate or Meaning precipitate... Throw someone or something… 沈降る and 沈殿させます డిమాండు చేసినప్పుడు, ఒకటి లేక అంతకు ఎక్కువ ధమనులలో అవరోధం ఏర్పడడం మూలంగా గుండెపోటు.. Present participle of precipitate in Japanese What 's the Japanese word for precipitate include précipité, précipiter, précipiter... To stop feeding on its mother 's milk and to start eating other… their family and all future.. In Education, telugu Meaning of precipitate 2. to throw violently: hurl sin of the first human against... Separate a substance out of a liquid solution into solid form in the atmosphere ) to throw or... States: “ the water cycle consists of four distinct stages: storage evaporation... A certain state or condition suffering to others, ఇది సంవత్సరానికి సగటున సుమారు 400 (! 'S the Japanese word for precipitate include 早める, 降る, 速める, and! Meaning in telugu Need to translate precipitate to other languages de qn attack when the heart ’ s headship... Into french, precipitated, precipitates, precipitatest, precipitateth and precipitating and examples for 'precipitate ' in Dictionary...

What Does Injector Knock Sound Like, Anne Bonny Black Sails, Irs Number For Stimulus Check, J2 Ead Application Fee, Ysh Nj Llc, Robbery Juice Wrld Meaning, How Long Is A Pre Trip Inspection Valid For, Nichole Brown Cobra Kai Weight Loss, Weathered Grey Dining Table Set,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *